Dịch Vụ Đánh Giá Và Review Gooogle
Noka Marketing
Dịch Vụ Review Gooogle
Dịch Vụ Review Gooogle

Nhận báo giá

Dịch Vụ Review Gooogle

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuTiếp nhận Thông Tin

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuLựa Chọn Gói Dịch Vụ

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuKý hợp đồng và chuyển khoản

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuTriển khai dịch vụ Seeding

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuBáo Cáo Kết Quả

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuNghiệm Thu Kết Quả

Bảng giá đề xuất

Đánh Giá 5 Sao

20k / 1 Đánh Giá

<500 từ khóa Xác Định nhu cầu

<500 từ khóa Lập Plan Triển Khai

<500 từ khóa Sử dụng tài khoản Gmail Việt

<500 từ khóa Rải đánh giá theo tháng

<500 từ khóa Báo cáo cuối tháng

Đánh Giá 5 Sao Kèm Review

25k /1 Đánh Giá

<500 từ khóa Xác Định nhu cầu

<500 từ khóa Tư vấn kịch bản seeding

<500 từ khóa Lập Plan Triển Khai

<500 từ khóa Sử dụng tài khoản Gmail Việt

<500 từ khóa Đánh giá kèm ảnh và Text

<500 từ khóa Rải đánh giá theo tháng

<500 từ khóa Báo cáo cuối tháng

Đánh Giá Bằng Local Guide

30k /1 Đánh Giá

<500 từ khóa Xác Định nhu cầu

<500 từ khóa Tư vấn kịch bản seeding

<500 từ khóa Lập Plan Triển Khai

<500 từ khóa Sử dụng tài khoản Local Guide

<500 từ khóa Đánh giá kèm ảnh và Text

<500 từ khóa Rải đánh giá theo tháng

<500 từ khóa Báo cáo cuối tháng

1 LIÊN HỆ BÁO GIÁ
TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC MARKETING TỔNG THỂ
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
Zalo
Hotline
Close menu
Go Top