Dịch Vụ SEO Website Tổng Thể
Noka Marketing
Dịch Vụ SEO Tổng Thể
Dịch Vụ SEO Tổng Thể
Xây dựng chiến lược Marketing tổng cho các doanh nghiệp startup
Giúp khách hàng mục tiêu nhận diện thương hiệu nhanh chóng , hiệu quả

Nhận báo giá

QUY TRÌNH NHẬN DỰ ÁN SEO TỔNG THỂ
Dịch Vụ SEO Tổng Thể

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuTiếp Nhận Nhu Cầu Của Khách Hàng

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuPhân Tích Và Đánh Giá Nguồn Lực

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuTư Vấn Phương Án SEO Tổng Thể

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuThống Nhất Thỏa Thuận Và Ký Hợp Đồng

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuThanh Toán và Triển Khai

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuLập Kế Hoạch SEO Tổng Thể

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuBáo Cáo Công Việc Hằng Tháng

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuBàn Giao Kết Quả

Bảng giá đề xuất

Gói SEO Silver

360 Triệu

8 - 12 tháng

 

<500 từ khóa 300 - 500 từ khóa

<500 từ khóa Organic traffic tăng 30% 

<500 từ khóa Bao phủ thông tin 60%

<500 từ khóa  Tối ưu traffic về website

<500 từ khóa  Cam Kết Từ Khóa

<500 từ khóa  Kế Hoạch Theo Tháng

<500 từ khóa Báo Cáo Theo Tháng

<500 từ khóa Tư vấn chiến dịch quảng cáo

GÓI SEO GOLD

600 Triệu

8 - 12 tháng

<500 từ khóa 500 - 1000 từ khóa

<500 từ khóa Organic traffic ở top 50% ngành

<500 từ khóa Bao phủ thông tin 60%

<500 từ khóa  Tối ưu traffic về website

<500 từ khóa  Cam Kết Từ Khóa

<500 từ khóa  Kế Hoạch Theo Tháng

<500 từ khóa Báo Cáo Theo Tháng

<500 từ khóa Tư vấn chiến dịch quảng cáo

GÓI SEO DIAMOND

Liên Hệ

Trên 12 tháng

 

<500 từ khóa > 1000 từ khóa

<500 từ khóa Organic traffic ở top 100% ngành

<500 từ khóa Bao phủ thông tin 60%

<500 từ khóa  Tối ưu traffic về website

<500 từ khóa  Cam Kết Từ Khóa

<500 từ khóa  Kế Hoạch Theo Tháng

<500 từ khóa Báo Cáo Theo Tháng

<500 từ khóa Tư vấn chiến dịch quảng cáo

 

1 LIÊN HỆ BÁO GIÁ
TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC MARKETING TỔNG THỂ
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
Zalo
Hotline
Close menu
Go Top