Dịch Vụ Seeding Fanpage
Noka Marketing
Dịch Vụ Chăm Sóc Fanpage
Dịch Vụ Chăm Sóc Fanpage

Nhận báo giá

Quy Trình Triển Khai Gói Dịch Vụ Seeding và Chăm Sóc Fanpage
Dịch Vụ Chăm Sóc Fanpage

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuTiếp nhận Thông Tin

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuLựa Chọn Gói Dịch Vụ

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuKý hợp đồng và chuyển khoản

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuTriển khai dịch vụ chăm sóc Fanpage

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuBáo Cáo Theo Tháng

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuNghiệm Thu Kết Quả

Quy Trình Triển Khai Gói Dịch Vụ Seeding và Chăm Sóc Fanpage Gồm có Những Gì?
Dịch Vụ SEO audit

Tối ưu Fanpage 

Dịch Vụ SEO audit

Chăm sóc fanpage 

Dịch Vụ SEO audit

Seeding bài viết

Dịch Vụ SEO audit

Quảng cáo Facebook

Bảng giá đề xuất

Gói Cơ Bản

Từ 3tr/ Tháng

<500 từ khóa  Tối Ưu Fanpage

<500 từ khóa  Đăng Bài 8 Tương Tác / Tháng

<500 từ khóa  Viết 1 Bài Quảng Cáo / Tháng

<500 từ khóa Sử Dụng 100 Nick 500 - 1000

<500 từ khóa  100 Like và Share / Bài

<500 từ khóa  Quảng cáo Facebook

<500 từ khóa Báo Cáo Kết quả hằng tháng

Gói Tiêu Chuẩn

Từ 5tr/ Tháng

<500 từ khóa  Tối Ưu Fanpage

<500 từ khóa  Thiết Kế Banner Ảnh

<500 từ khóa  Đăng Bài 12 Tương Tác / Tháng

<500 từ khóa  Đăng Bài 1 Bài Quảng Cáo / Tháng

<500 từ khóa Sử Dụng 150 Nick 500 - 1000

<500 từ khóa  100 Like và Share / Bài

<500 từ khóa  Bình Luận Theo Kịch Bản

<500 từ khóa  Quảng cáo Facebook 

<500 từ khóa Báo Cáo Kết quả hằng tháng

Gói Nâng Cao

Từ 8tr/ Tháng

<500 từ khóa  Tối Ưu Fanpage

<500 từ khóa  Thiết Kế Banner Ảnh

<500 từ khóa  Đăng Bài 12 Tương Tác / Tháng

<500 từ khóa  Đăng Bài 1 Bài Quảng Cáo / Tháng

<500 từ khóa Sử Dụng 150 Nick 500 - 1000

<500 từ khóa  150 Like và Share / Bài

<500 từ khóa  Tư Vấn Phương Án Chạy Quảng cáo

<500 từ khóa  Mời Bạn Bè Follow Page

<500 từ khóa  Bình Luận Theo Kịch Bản

<500 từ khóa  Quảng cáo Facebook

<500 từ khóa Báo Cáo Kết quả hằng tháng

1 LIÊN HỆ BÁO GIÁ
TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC MARKETING TỔNG THỂ
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
Zalo
Hotline
Close menu
Go Top