Dịch Vụ Seeding và Chăm Sóc Fanpage
Noka Marketing
Dịch Vụ Chăm Sóc Fanpage
Dịch Vụ Chăm Sóc Fanpage

Nhận báo giá

Quy Trình Triển Khai Gói Dịch Vụ Seeding và Chăm Sóc Fanpage
Dịch Vụ Chăm Sóc Fanpage

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuTiếp nhận Thông Tin

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuLựa Chọn Gói Dịch Vụ

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuKý hợp đồng và chuyển khoản

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuTriển khai dịch vụ chăm sóc Fanpage

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuBáo Cáo Theo Tháng

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuNghiệm Thu Kết Quả

Quy Trình Triển Khai Gói Dịch Vụ Seeding và Chăm Sóc Fanpage Gồm có Những Gì?
Dịch Vụ SEO audit

Tối ưu Fanpage 

Dịch Vụ SEO audit

Chăm sóc fanpage 

Dịch Vụ SEO audit

Seeding bài viết

Dịch Vụ SEO audit

Quảng cáo Facebook

Bảng giá đề xuất

Gói Cơ Bản

Từ 6,5tr/ Tháng

<500 từ khóa  Phân tích khách hàng mục tiêu

<500 từ khóa  Lập kế hoạch chăm sóc Fanpage

<500 từ khóa  Tối Ưu Fanpage

<500 từ khóa  Tiếp cận 50 - 100k 1 tháng

<500 từ khóa  Đăng Bài 10 Tương Tác / Tháng

<500 từ khóa  Edit 10 bộ ảnh tương tác

<500 từ khóa  Mời người tương tác Like Page

<500 từ khóa  Viết 1 Bài Quảng Cáo / Tháng

<500 từ khóa  Thiết kế 1 bộ ảnh quảng cáo

<500 từ khóa  Thiết kế 1 Banner sự kiện

<500 từ khóa Seeding bằng 30 Nick 500 - 1000 bạn

<500 từ khóa  Tăng 30 Like và Share / Bài

<500 từ khóa Báo Cáo Kết quả hằng tháng

Gói Tiêu Chuẩn

Từ 8,5tr/ Tháng

<500 từ khóa  Phân tích khách hàng mục tiêu

<500 từ khóa  Lập kế hoạch chăm sóc Fanpage

<500 từ khóa  Tăng Tiếp cận 100 - 200k / tháng

<500 từ khóa  Tối Ưu Fanpage

<500 từ khóa  Thiết Kế Banner Ảnh

<500 từ khóa  Đăng Bài 15 Tương Tác / Tháng

<500 từ khóa  Edit 15 bộ ảnh tương tác

<500 từ khóa  Mời người tương tác Like Page

<500 từ khóa  Đăng Bài 1 Bài Quảng Cáo / Tháng

<500 từ khóa Sử Dụng 50 Nick 500 - 1000

<500 từ khóa  50 Like và Share / Bài

<500 từ khóa  Bình Luận Theo Kịch Bản

<500 từ khóa Báo Cáo Kết quả hằng tháng

Gói Nâng Cao

Từ 12,5tr/ Tháng

<500 từ khóa  Tư vấn chương trình quảng cáo

<500 từ khóa  Tư vấn chiến dịch quảng cáo

<500 từ khóa  Tiếp cận 300 - 500k / tháng

<500 từ khóa  Phân tích khách hàng mục tiêu

<500 từ khóa  Lập kế hoạch chăm sóc Fanpage

<500 từ khóa  Tối Ưu Fanpage

<500 từ khóa  Thiết Kế Banner Ảnh

<500 từ khóa  Đăng Bài 20 Tương Tác / Tháng

<500 từ khóa  Edit 20 bộ ảnh tương tác

<500 từ khóa  Mời người tương tác Like Page

<500 từ khóa  Hỗ trợ Viết 3 Bài Quảng Cáo / Tháng

<500 từ khóa Sử Dụng 80 Nick 500 - 1000

<500 từ khóa  80 Like và Share / Bài

<500 từ khóa  Tư Vấn Phương Án Chạy Quảng cáo

<500 từ khóa  Hỗ trợ mời Follow Page

<500 từ khóa  Bình Luận Theo Kịch Bản

<500 từ khóa Báo Cáo Kết quả hằng tháng

1 LIÊN HỆ BÁO GIÁ
TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC MARKETING TỔNG THỂ
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
Zalo
Hotline
Close menu
Go Top