Tài liệu quản trị doanh nghiệp 4.0
Noka Marketing
TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC MARKETING TỔNG THỂ
Tài liệu quản trị doanh nghiệp 4.0

Nhận báo giá

Quản Trị

​SƠ ĐỒ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VÀ HÀNH VI KHÁCH HÀNG

Hành vi của khách hàng và quy trình quản trị hệ thống là hai khía cạnh quan trọng trong mọi doanh nghiệp hoạt động trong thời đại hiện đại. Họ đóng vai trò quyết định trong việc xác định sự thành công của một tổ chức, và hiểu rõ chúng là cốt lõi để phát triển một mô hình kinh doanh hiệu quả và bền vững.

04/12/2023
Xem thêm
​Tải miễn phí file CCSC Kế hoạch Dòng tiền trên Excel

Kế hoạch dòng tiền là việc dự kiến trước dòng tiền vào và dòng tiền ra của doanh nghiệp, phát sinh trong một thời kì trong tương lai. Kế hoạch này nhằm quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp. Tức là xác định số tiền thừa, thiếu từ đó đưa ra biện pháp nhằm tạo ra sự cân bằng giữa thu và chi bằng tiền trong doanh nghiệp.

17/02/2023
Xem thêm
​Biểu Mẫu Tính lương Theo 3P-KPI-va-BSC cho công ty

Trong File Này là biểu mẫu tính lương theo phương thức 3P, Có Kèm Theo KPI và BSC, Hy vọng template này sẽ có ích cho mọi người. Nguồn này là của bác Nguyễn Hùng Cường, Mọi người có thể vào Blog nhân sự . Net để mua mẫu mới nhé

01/12/2022
Xem thêm
​Bộ 32 Tài liệu nâng cao kiến thức quản lý doanh nghiệp SME

Bộ 32 Tài liệu giúp nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp. Hy vọng bộ tài liệu này sẽ giúp mọi người nâng cao kiến thức và tư duy trong công việc quản lý Mọi người theo dõi website để nhận thêm kiến thức thường xuyên nhé

01/12/2022
Xem thêm
​60 File Quản Trị Marketing dành cho người mới bắt đầu

Trong đây là 60 File tài liệu Marketing, hy vọng sẽ giúp cả nhà hiểu thêm về việc làm marketing. Tài liệu sẽ được úp mới mỗi ngày. hãy theo dõi page nhé

01/12/2022
Xem thêm
​52 Mẫu Sổ Tay Nhân viên cho các phòng ban

Sổ tay nhân viên là một tài liệu tập hợp tất cả các thông tin chung liên quan đến doanh nghiệp như: thông tin về doanh nghiệp; các chính sách, quy định về các chế độ đối với người lao động, nội quy về khen thưởng, kỷ luật đối với nhân viên trong công ty Trong link là Tổng hợp 52 Mẫu Sổ Tay Nhân Viên cho những ai cần nhé.

01/12/2022
Xem thêm
​80 File mô tả Công việc các Phòng ban trong Công Ty

80 File mô tả Công việc các Phòng ban trong Marketing. Tài liệu sẽ được up mới mỗi ngày. Hy vọng sẽ hỗ trợ được cả nhà trong việc vận hành doanh nghiệp

01/12/2022
Xem thêm
​BỘ TÀI LIỆU QUY TRINH QUẢN LÝ CÔNG VIỆC 12 FILE

Trong Đây là một số tài liệu về quy trình quản lý công việc: Hy vọng sẽ giúp ích cho cả nhà trong quá trình làm việc Online.

01/12/2022
Xem thêm
​25 File Tài Liệu Kỹ Năng Mềm Cho Nhân viên

Trong File này là 25 File Kỹ Năng Mềm về dành cho nhân sự mới. Hy Vọng sẽ giúp được cả nhà trong việc traning nhân sự

01/12/2022
Xem thêm
​Lập kế Hoạch Kinh Doanh Cho Start UP

Trong đây là các file về lập kế hoạch kinh doanh cho một start up, Hy vọng sẽ có ích cho cả nhà

01/12/2022
Xem thêm
Zalo
Hotline
Close menu
Go Top