Dịch Vụ Marketing tổng thể
Noka Marketing
Dịch Vụ Marketing tổng thể
Dịch Vụ Marketing tổng thể
Không chỉ cung cấp hệ thống cơ sở hạ tầng website cho doanh nghiệp.

Nhận báo giá

Quy Trình Nhận Dự Án Marketing Tổng Thể
Dịch Vụ Marketing tổng thể

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuTiếp Nhận Nhu Cầu Của Khách Hàng

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuPhân Tích Và Dánh Giá Nguồn Lực

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuTư Vấn Phương Án Marketing Tổng Thể

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuThống Nhất Thỏa Thuận Và Ký Hợp Đồng

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuThanh Toán và Triển Khai

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuLập Kế Hoạch Marketing Tổng Thể

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuBáo Cáo Công Việc Hằng Tháng

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuBàn Giao Kết Quả

Bảng giá đề xuất

Gói Marketing Tổng Thể Bạc

50tr/ Tháng

<500 từ khóa Phân Tích Khách Hàng Mục Tiêu

<500 từ khóa Lập Kế Hoạch triển khai theo tháng

<500 từ khóa Xây Dựng Phễu Marketing

<500 từ khóa Đăng 12 Bài Content Website

<500 từ khóa Seo Tổng Thể 200 - 300 Từ Khóa / Năm

<500 từ khóa Tăng 30 Backlink Profile / Tháng

<500 từ khóa Quản lý Fanpage Facebook

<500 từ khóa Thiết Kế Form Thương Hiệu

<500 từ khóa Seeding Bài Viết Facebook

<500 từ khóa Đăng 20 Bài tương tác  / Tháng

<500 từ khóa  Tăng 100 - 300k tiếp cận / tháng

<500 từ khóa SEO Fanpage Facebook

<500 từ khóa Quản lý kênh Tiktok

<500 từ khóa Lên ý tưởng nội dung phát triển kênh tiktok

<500 từ khóa Tăng tiếp cận từ 100 - 300k / tháng

<500 từ khóa Quản lý các chiến dịch quảng cáo

<500 từ khóa Đề xuất chương trình quảng cáo 

<500 từ khóa Báo Cáo Theo Tháng

<500 từ khóa Thanh Toán 2 Tháng 1 Lần

<500 từ khóa Hợp Đồng 12 Tháng

Gói Marketing Tổng Thể Vàng

80tr/ Tháng

<500 từ khóa Tư Vấn Chiến Lược phát triển thương hiệu

<500 từ khóa Tư Vấn hoạt động Trade Marketing

<500 từ khóa Tư vấn chiến dịch truyền thông đa kênh

<500 từ khóa Tư vấn chiến dịch Quảng Cáo Đa kênh

<500 từ khóa Phân Tích Khách Hàng Mục Tiêu

<500 từ khóa Lập Kế Hoạch Marketing Tổng Thể

<500 từ khóa Lập Kế Hoạch triển khai theo tháng

<500 từ khóa Lập kế hoạch từ khóa

<500 từ khóa Lập kế hoạch Content Website

<500 từ khóa Xây Dựng Phễu Marketing

<500 từ khóa Đăng 16 bài Content Website / Tháng

<500 từ khóa Seo Tổng Thể 300 -500 từ

<500 từ khóa Tăng 40 Backlink Profile/ tháng

<500 từ khóa Tăng 5 Backlink PBN/ Tháng

<500 từ khóa Quản lý Fanpage Facebook

<500 từ khóa Thiết Kế Form Thương Hiệu

<500 từ khóa Seeding Bài Viết Facebook

<500 từ khóa Đăng 30 Bài tương tác / Tháng

<500 từ khóa Tiếp cận tăng từ 300 - 500k / tháng

<500 từ khóa SEO Fanpage Facebook

<500 từ khóa Quản lý kênh Tiktok

<500 từ khóa Lên ý tưởng nội dung phát triển kênh tiktok

<500 từ khóa Tăng tiếp cận từ 300 - 500k / tháng

<500 từ khóa Quản lý các chiến dịch quảng cáo

<500 từ khóa Đề xuất chương trình quảng cáo

<500 từ khóa Tìm Kiếm KOL Và KOC Phù hợp

<500 từ khóa Báo Cáo Theo Tháng

<500 từ khóa Thanh Toán 2 Tháng 1 Lần

<500 từ khóa Hợp Đồng 12 Tháng

Gói Marketing Tổng Thể Kim Cương

Liên Hệ

<500 từ khóa Nghiên Cứu Thị Trường

<500 từ khóa Tư Vấn Chiến Lược phát triển thương hiệu

<500 từ khóa Tư Vấn hoạt động Trade Marketing

<500 từ khóa Tư vấn chiến dịch truyền thông đa kênh

<500 từ khóa Tư vấn chiến dịch Quảng Cáo Đa kênh

<500 từ khóa Phân Tích Khách Hàng Mục Tiêu

<500 từ khóa Phân Tích Nguồn Lực Doanh Nghiệp

<500 từ khóa Tư Vấn Chiến Lược Marketing 

<500 từ khóa Tư Vấn Chiến Lược thương hiệu

<500 từ khóa Lập Kế Hoạch Tổng Thể

<500 từ khóa Lập Kế Hoạch triển khai theo tháng

<500 từ khóa Lập kế hoạch từ khóa

<500 từ khóa Lập kế hoạch Content Website

<500 từ khóa Xây Dựng Phễu Marketing

<500 từ khóa Đăng Content Website

<500 từ khóa Seo Tổng Thể

<500 từ khóa Tăng Backlink Profile

<500 từ khóa Tăng Backlink PBN

<500 từ khóa Quản lý Fanpage Facebook

<500 từ khóa Thiết Kế Form Thương Hiệu

<500 từ khóa Seeding Bài Viết Facebook

<500 từ khóa Đăng Bài tương tác

<500 từ khóa  Tiếp cận > 1 triệu 1 tháng

<500 từ khóa SEO Fanpage Facebook

<500 từ khóa Quản lý kênh Tiktok

<500 từ khóa Lên ý tưởng nội dung phát triển kênh tiktok

<500 từ khóa Tăng tiếp cận > 1 triệu tháng

<500 từ khóa Quản lý các chiến dịch quảng cáo

<500 từ khóa Đề xuất chương trình quảng cáo

<500 từ khóa Tìm Kiếm KOL Và KOC Phù hợp

<500 từ khóa Báo Cáo Theo Tháng

<500 từ khóa Thanh Toán 2 Tháng 1 Lần

<500 từ khóa Hợp Đồng 12 Tháng

1 LIÊN HỆ BÁO GIÁ
TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC MARKETING TỔNG THỂ
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
Zalo
Hotline
Close menu
Go Top