Dịch Vụ Phòng Marketing Thuê Ngoài
Noka Marketing
Dịch Vụ Phòng Marketing Thuê Ngoài
Dịch Vụ Phòng Marketing Thuê Ngoài

Nhận báo giá

QUY TRÌNH NHẬN DỰ ÁN
Dịch Vụ Phòng Marketing Thuê Ngoài

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuTiếp Nhận Thông Tin từ khách hàng

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuPhân tích nhu cầu và mục tiêu Marketing

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuTư Vấn Phương Án Triển Khai

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuThống Nhất  Và Ký Hợp Đồng Triển Khai

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuTriển Khai Dịch Vụ Marketing

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuBáo Cáo Công Việc Hằng Tháng

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuBàn Giao Kết Quả Triển Khai

Bảng giá đề xuất

Gói SEO Silver

8,5tr/ Tháng

8 - 12 tháng

<500 từ khóa Phân tích khách hàng mục tiêu

<500 từ khóa Quản Trị Website

<500 từ khóa Check SEO Website

<500 từ khóa Lập Plan Chăm Sóc Website

<500 từ khóa Tối Ưu Website

<500 từ khóa Cài đặt công cụ SEO

<500 từ khóa Tối Ưu Link Nội bộ

<500 từ khóa Đăng Bài theo yêu cầu

<500 từ khóa Thiết kế Banner website

<500 từ khóa Quản Trị Fanpage Facebook

<500 từ khóa Lập kế hoạch chăm sóc Fanpage

<500 từ khóa Đăng Bài 10 bài Facebook

<500 từ khóa Seeding bài viết

<500 từ khóa Mời Like Fanpage

<500 từ khóa Tăng 30 - 50k tiếp cận / tháng

<500 từ khóa Tư vấn Quảng Cáo Facebook

<500 từ khóa Chương trình Quảng Cáo Facebook

<500 từ khóa Báo cáo kết quả hằng tháng

GÓI SEO GOLD

14,5tr/ Tháng

8 - 10 tháng

<500 từ khóa Phân tích khách hàng mục tiêu

<500 từ khóa Tư vấn xây dựng phễu Marketing

<500 từ khóa Quản Trị Website

<500 từ khóa Check SEO Website

<500 từ khóa Lập Plan Chăm Sóc Website

<500 từ khóa Tối Ưu Website

<500 từ khóa Cài đặt công cụ SEO

<500 từ khóa Tối Ưu Link Nội bộ

<500 từ khóa Đăng Bài theo yêu cầu

<500 từ khóa Tư vấn kéo traffic về website

<500 từ khóa Quản Trị Fanpage Facebook

<500 từ khóa Lập kế hoạch chăm sóc Fanpage

<500 từ khóa Đăng Bài 15 bài Facebook

<500 từ khóa Viết bài quảng cáo Facebook

<500 từ khóa Thiết kế ảnh quảng cáo

<500 từ khóa Thiết kế Banner Sự kiện

<500 từ khóa Seeding bài viết

<500 từ khóa Mời Like Fanpage

<500 từ khóa Tăng 100 - 150k tiếp cận / tháng

<500 từ khóa Tư vấn Quảng Cáo Facebook

<500 từ khóa Chương trình Quảng Cáo Facebook

<500 từ khóa Báo cáo kết quả hằng tháng

GÓI SEO DIAMOND

20tr/ Tháng

Trên 12 tháng

<500 từ khóa Phân tích khách hàng mục tiêu

<500 từ khóa Tư vấn xây dựng phễu Marketing

<500 từ khóa Tư vấn bộ kế hoạch từ khóa

<500 từ khóa Quản Trị Website

<500 từ khóa Check SEO Website

<500 từ khóa Lập Plan Chăm Sóc Website

<500 từ khóa Tối Ưu Website

<500 từ khóa Tối Ưu Link Nội bộ

<500 từ khóa Đăng Bài Bài theo yêu cầu

<500 từ khóa Đi 30 Backlink Profile / Tháng

<500 từ khóa Cài đặt công cụ SEO

<500 từ khóa Tư vấn kéo traffic về website

<500 từ khóa Quản Trị Fanpage Facebook

<500 từ khóa Lập kế hoạch chăm sóc Fanpage

<500 từ khóa Đăng Bài 20 bài Facebook

<500 từ khóa Viết bài quảng cáo Facebook

<500 từ khóa Thiết kế ảnh quảng cáo

<500 từ khóa Thiết kế Banner Sự kiện

<500 từ khóa Seeding bài viết

<500 từ khóa Mời Like Fanpage

<500 từ khóa Tăng 100 - 200k tiếp cận / tháng

<500 từ khóa Tư vấn Quảng Cáo Facebook

<500 từ khóa Chương trình Quảng Cáo Facebook

<500 từ khóa Báo cáo kết quả hằng tháng

1 LIÊN HỆ BÁO GIÁ
TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC MARKETING TỔNG THỂ
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
Zalo
Hotline
Close menu
Go Top