Fanpage Tương Tác
Noka Marketing
Fanpage Tương Tác
Fanpage Tương Tác

Nhận báo giá

Quy Trình Cung Cấp Fanpage
Fanpage Tương Tác

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuGửi List Fanpage

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuTiếp Nhận Đơn Hàng

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuChuyển Khoản

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuBàn Giao Fanpage

Bảng giá đề xuất

Fanpage Tương Tác

Không Theo Chủ Đề

400 - 1000d/ Follow

<500 từ khóa Fanpage từ 20  - 100k Follow

<500 từ khóa Tiếp Cận 100K - 5 triệu / Tháng

<500 từ khóa Dễ Dàng Được Đề Xuất

<500 từ khóa Có thể làm Page Tích Xanh

<500 từ khóa Đối Tượng Ngẩu Nhiên

Fanpage Tương Tác

Theo Chủ Đề

1500 - 2500d / Follow

<500 từ khóa Fanpage từ 20  - 100k Follow

<500 từ khóa Tiếp Cận 100K - 5 triệu / Tháng

<500 từ khóa Dễ Dàng Được Đề Xuất

<500 từ khóa Có thể làm Page Tích Xanh

<500 từ khóa Đối Tượng Theo Yêu Cầu

Fanpage Quảng Cáo

1 Triệu / Page

Live Ads

<500 từ khóa Page từ 2019 trở về trước

<500 từ khóa Hỗ Trợ Tăng 500 Like Page

<500 từ khóa Hỗ Trợ Lên Camp Đợt Đầu

<500 từ khóa Hỗ Trợ Kháng Checkpoint Tuần Đầu

<500 từ khóa Bảo Hành 1 đổi 1

1 LIÊN HỆ BÁO GIÁ
TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC MARKETING TỔNG THỂ
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
Zalo
Hotline
Close menu
Go Top