Đào tạo Marketing căn bản

ĐÀO TẠO MARKETING TỔNG THỂ
ĐÀO TẠO MARKETING TỔNG THỂ
Đào tạo SEO từ lý thuyết đến thực hành. Đào tạo 1:1 đến khi có kết qủa

Nhận báo giá

Đào tạo Marketing căn bản

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO MARKETING TỔNG THỂ.

 

Buổi 1: Marketing và những khái niệm

 1. Hiểu được bản chất của Marketing
 2. Phân biệt quan điểm Marketing truyền thống & Marketing hiện đại
 3. Quá trình Marketing trong doanh nghiệp
 4. Nguyên tắc của Marketing

Mục tiêu của Marketing

 • Cách thu thập các nguồn thông tin có sẵn (thông tin thứ cấp) để phân tích các chiến lược

 

Buôi 2: Thu thập thông tin và phân tích thị trường cạnh tranh

 1. Phân tích môi trường cạnh tranh
 2. Phân tích SWOT doanh nghiệp

Mục tiêu:

 • Phân đoạn thị trường
 • Lựa chọn phân khúc
 • Định vị thương hiệu

Buổi 3 Chiến lược Marketing

 1. Phân tích khách hàng mục tiêu
 2. Xây dựng chân dung khách hàng
 3. Vẽ biểu đồ hành vi khách hàng
 4. Phân tích insight khách hàng
 5. Thiết lập mục tiêu chiến lược

Mục tiêu

 • Xây dựng chiến lược marketing 7p

Buổi 4: Kế hoạch hoạt động Marketing

 1. Hoạch định chương trình 4P
 2. Phân tích dự toán
 3. Xây dựng các tiêu chuẩn Đánh giá và đo lường hiệu quả
 4. Đánh giá và lựa chọn Công cụ triển khai Marketing Online

Mục tiêu

 • Xây dựng được kế hoạch Marketing tổng thể

Buổi 5: Xây dựng phễu Marketing

 1. Tìm hiểu mô hình AIDA
 2. Ứng dụng của AIDA trong Digital Marketing.

Mục tiêu:

 • Hiểu được các giai đoạn của phễu
 • Xây dựng được kế hoạch content cho từng giai đoạn

Buổi 6: Áp dụng kế hoạch Marketing vào trong thực tiễn

Form dùng lập kế hoạch Marketing tổng thể

Thực hành lập kế hoạch ngay trên sản phẩm của công ty

            Note: Có hình thức 1 kèm 1 Ngay trên sản phẩm của công ty

 

Liên Hệ:

NOKA MARKETING

Website: Nokamarketing.com

Email: Khanhvo@nokamarketing.com

Sdt/zalo: 0901 634 434 - Khánh

Fanpage: Dịch vụ Quảng Cáo Marketing

Zalo
Hotline