Đào tạo Digital Marketing

ĐÀO TẠO MARKETING TỔNG THỂ
ĐÀO TẠO MARKETING TỔNG THỂ
Đào tạo SEO từ lý thuyết đến thực hành. Đào tạo 1:1 đến khi có kết qủa

Nhận báo giá

Đào tạo Digital Marketing

Trong chương trình này chúng tôi sẽ đào tạo bạn các nội dung như:
Những mô hình Phễu marketing căn bản.
Các bước tạo phễu.
Hướng dẫn xây dựng chiến lược nuôi dưỡng lead
Xây dựng chỉ tiêu đánh giá cho từng giai đoạn
 

Zalo
Hotline