Dịch vụ Quảng Cáo Facebook
Noka Marketing
Quảng cáo Facebook
Quảng cáo Facebook
Không chỉ cung cấp hệ thống cơ sở hạ tầng website cho doanh nghiệp.

Nhận báo giá

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CHẠY QUẢNG CÁO FACEBOOK
Quảng cáo Facebook

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuLấy Thông tin nhu cầu của khách hàng

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuXác lập mục tiêu của khách hàng

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuLựa chọn hình thức quảng cáo Facebook

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuLên kế hoạch chương trình chạy Ads

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuKý hợp đồng và chuyển khoản

Xây Dựng Bộ Nhận Diện Thương HiệuBáo Cáo Kết quả

Bảng giá đề xuất

Quảng cáo Facebook Trọn Gói

Theo Ngân Sách

<500 từ khóa Xác Định nhu cầu

<500 từ khóa Xác định ngân sách / Tháng

<500 từ khóa Phân tích Khách hàng Mục tiêu

<500 từ khóa Tư Vấn Gói Quảng Cáo

<500 từ khóa Lập Kế Hoạch Quảng cáo

<500 từ khóa Ký Hợp Đồng và Chuyển Khoản

<500 từ khóa Viết Content Quảng Cáo

<500 từ khóa Set Up Camp Quảng cáo

<500 từ khóa Báo Cáo Kết quả

Quảng lý quảng cáo Facebook

10 - 20%/ Ngân sách QC

<500 từ khóa Xác định Ngân sách Quảng cáo

<500 từ khóa Thống nhất chi phí Quảng cáo

<500 từ khóa Ký hợp đồng và chuyển khoản

<500 từ khóa Set Up tài Khoản và Fanpage

<500 từ khóa Check Và Tối ưu Content Facebook Ads

<500 từ khóa Set Up và Tối ưu Camp

<500 từ khóa Báo Cáo Kết quả

Cung Cấp TK QC

Liên Hệ

8 - 12 tháng

<500 từ khóa BM 1 - BM 3

<500 từ khóa Đã lên Camp Ads

<500 từ khóa Đã Kháng Ads

<500 từ khóa Có Tặng Kèm VIA 902

<500 từ khóa Có Đào Tạo Sử dụng

<500 từ khóa Bảo Hành 1 Tháng

1 LIÊN HỆ BÁO GIÁ
TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC MARKETING TỔNG THỂ
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
Zalo
Hotline
Close menu
Go Top